Otevření nové hasičské zbrojnice

Dne 25 . září 2005 byla otevřena naše nová hasičská zbrojnice. Za přítomnosti významných hostů -jímž tímto děkujeme za účast- byla přestřižena stuha a dovnitř vešli první návštěvníci. Během slavnostního otevření předali členové našeho sboru ocenění našemu starostovi Jiřímu Hrečínovi a veliteli Františku Matheislovi, který má největší zásluhy na organizaci a zabezpečení fungování sboru, zajištění stavby nové „hasičárny“ a získání VW Transporteru.

Na symbolické předání klíčů navázala prohlídka s připraveným rautem. Poté už na širokou veřejnost čekala uvolněnější atmosféra…