Technika

 

Kromě hadic, proudnic a podobných samozřejmostí :) disponujeme ještě:

požární stříkačkou "8"

dvěma PS-12

Vozíkem pro požární stříkačku

upravenou skříňovou Avií

VW Transporterem